Fotogalerie

Malá fatra


      Malá Fatra se nachází v Severo-Západě části Slovenska. Je ohraničená na Východě Turčanskou, na Západě Žilinskou kotlinou. Na Severu pokračují Kysucké vrchy a na Jihu a Jiho-Západě hraničí Malá Fatra s pohořími Žiar a Strážovskými vrchy. Podle typu reliéfu patří Malá Fatra svým výškovým rozpětím 340 - 1709 m do nižší hornatiny až velehornatiny, nebo nízké vysočiny až vysoké vysočiny. Je velmi oblíbena turisty pro svou čistou krásu ...