Fotogalerie

Šumava


      Rozkládá se podél jihozápadní hranice Čech. I když dosahuje značné nadmořské výšky na poměrně velké ploše, nepůsobí z české strany dojmem vysokého pohoří. Šumava má tři hlavní části navazující na sebe od severozápadu k jihovýchodu. Od průsmyku Všerubského se zvedají vysoké vrchy Královského hvozdu s ostřejšími tvary terénu. V nich leží hlavní střediska zimní rekreace Železná Ruda, Špičák, Hojsova Stráž ... hojně navštěvovaná jezera ledovcového původu, Černé a čertovo jezero a oblast vděčných turistických výletů po hřebeni Pancíře, Můstku a Prenetu. Královský hvozd přechází k jihovýchodu k néjzajímavější a nejtypičtější oblat Šumavy - v Pláně, rozkládající se v okolí Modravy, Kvildy, Borových Lad až k Horní Vltavici. K jihovýchodu vybíhají dvě horská pásma tzv. pohraniční s Třístoličníkem a Vítkovým kamenem a vnitřní s Boubínem a Želnavskými horami (Knížecí stolec). Boubín je nejstarší šumavskou rezervací pralesního rázu zal. v roce 1858. Mezi oběma pásmy se nachází údolí horní Vltavy, jejíž dolní část byla zatopena Lipenskou přehradou. Nejen mnohá místa vlastní Šumavy, ale i četné vrcholy v jejím předhůří jsou vynikajícími rozhledovými body např. Kleť, Javorník ve Ždánické vrchovině, Svatobor. ...